Podmínky použití

Dobrovolným přístupem na tuto webovou stránku souhlasíte s následujícími podmínkami použití. Pokud s nimi nesouhlasíte, nepoužívejte tuto stránku.

Veškerý obsah na této webové stránce slouží výhradně pro informační účely. Autor neodpovídá za přesnost, aktuálnost nebo úplnost těchto informací. Používání obsahu je na vlastní riziko.

Omezení odpovědnosti

Autor nenese žádnou odpovědnost za přímou, nepřímou, náhodnou, speciální nebo následnou škodu způsobenou použitím této webové stránky nebo nemožností jejího používání.

Stránka může obsahovat odkazy na externí webové stránky, které jsou mimo kontrolu autora. Autor nenese žádnou odpovědnost za obsah nebo politiky těchto externích stránek.

Autor si vyhrazuje právo změnit obsah této webové stránky nebo tyto podmínky použití kdykoliv bez předchozího upozornění.

Intelektuální vlastnictví

Všechna autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví související s obsahem této webové stránky, včetně textů, obrázků, log, grafiky a designu, jsou chráněna zákonem. Jakékoliv neoprávněné použití obsahu této stránky je zakázáno.

  • Je vám povoleno prohlížet a tisknout kopie obsahu této webové stránky pouze pro osobní, nekomerční použití.
  • Není vám povoleno provádět žádné úpravy, reprodukovat, distribuovat nebo používat obsah této webové stránky pro veřejné nebo komerční účely bez předchozího písemného souhlasu autora.

Kontaktní údaje pro žádost o povolení k použití obsahu této webové stránky najdete ve spodní části této stránky.

Ochrana osobních údajů

Autor respektuje soukromí uživatelů této webové stránky. Veškerá získaná osobní data budou použita v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

  • Uživatel je informován o tom, jaké osobní údaje jsou sbírány a jak jsou zpracovávány.
  • Uživatel má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům a jejich aktualizaci nebo odstranění.
  • Autor je povinnen chránit osobní údaje uživatele a nezveřejňovat je třetím stranám bez předchozího souhlasu uživatele, s výjimkou případů stanovených zákonem.

Změny podmínek použití

Autor si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky použití kdykoliv bez předchozího upozornění. Doporučuje se pravidelně zkontrolovat tuto stránku, aby byl uživatel informován o případných změnách.

Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami, nepokračujte v používání této webové stránky.